Αρθρογραφία

Το bypass είναι μια από τις πιο συνηθισμένες καρδιακές επεμβάσεις. Πραγματοποιείται σε καταστάσεις όπου η καρδιά δεν τροφοδοτείται με τη σωστή ποσότητα οξυγόνου και αίματος, λόγω απόφραξης των στεφανιαίων αρτηριών ( στεφανιαία νόσος).

0