Υπηρεσίες

Το triplex καρδιάς ή αλλιώς το υπερηχοκαρδιογράφημα αποτελεί μια μη επεμβατική, ανώδυνη και γρήγορη εξέταση, η οποία πραγματοποιείται ώστε να ελεγχθούν και να μελετηθούν η δομή και η λειτουργία της καρδιάς και των βαλβίδων.

0