Αρθρογραφία

Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μια σοβαρή πάθηση της καρδιάς κατά την οποία μειώνεται η λειτουργικότητά της με αποτέλεσμα να μην αντλεί με επαρκή τρόπο το άιμα της μικρής (πνευμονικής) ή και της μεγάλης (συστηματικής) κυκλοφορίας.

0