Υπηρεσίες

Triplex καρδιάς – τρίπλεξ καρδιάς

Το triplex καρδιάς – τρίπλεξ καρδιάς ή αλλιώς το υπερηχοκαρδιογράφημα αποτελεί μια μη επεμβατική, ανώδυνη και γρήγορη εξέταση, η οποία πραγματοποιείται ώστε να ελεγχθούν και να μελετηθούν η δομή και η λειτουργία της καρδιάς και των βαλβίδων.

Η εξέταση γίνεται με τη βοήθεια μιας ειδικής συσκευής, η οποία παράγει και εκπέμπει υπερηχητικά κύματα υψηλής συχνότητας. Αυτά τα σήματα ανακλώνται και παράγουν εικόνες και ήχους ,από τους οποίους ο γιατρός ελέγχει την καρδιά. Η εικόνα της καρδιάς εμφανίζεται σε μια οθόνη και μπορεί να καταγραφεί σε βίντεο ή να αποτυπωθεί σε ένα χαρτί.  Με το triplex καρδιάς μπορούν να εντοπιστούν και να διαγνωστούν διάφορες καρδιακές παθήσεις.

Για ποιο λόγο κάνουμε το triplex καρδιάς;

 

Το triplex καρδιάς πραγματοποιείται σε περιπτώσεις που υπάρχουν συγκεκριμένα συμπτώματα που αφήνουν υποψία καρδιοπάθειας, όπως ο πόνος στο στήθος, η ταχυκαρδία – αίσθημα παλμών, η δύσπνοια, το συγκοπτικό επεισόδιο, κ.α. Ακόμα, σε περίπτωση που, ύστερα από τη λήψη του ιατρικού ιστορικού και την κλινική εξέταση του ασθενούς από το γιατρό, προκύψουν ευρήματα, τα οποία πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω.

Τέλος διενεργείται για προληπτικούς λόγους σε νεαρά άτομα με αθλητική δραστηριότητα κι ηλικιωμένους. Το triplex καρδιάς είναι μια πολύτιμη εξέταση, καθώς μπορούν να διαγνωστούν διάφορες ανωμαλίες της καρδιάς και να ακολουθηθεί η κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση.

Πώς γίνεται το triplex καρδιάς;

Το triplex καρδιάς είναι μια ανώδυνη και πολύ συνηθισμένη στις ημέρες μας εξέταση. Διαρκεί περίπου 30 λεπτά, αναλόγως την κάθε περίπτωση, και δεν χρειάζεται καμία προετοιμασία από τον ασθενή.

Η διαδικασία είναι απλή και ασφαλής, καθώς οι υπέρηχοι που χρησιμοποιούνται είναι εντελώς ακίνδυνοι για τον οργανισμό και δεν χρησιμοποιείται ακτινοβολία. Αρχικά, θα σας ζητηθεί να ξαπλώσετε στην αριστερή σας πλευρά. Έπειτα, θα σας απλώσουν ένα ειδικό τζελ στο θώρακα, ώστε να βελτιωθεί η μετάδοση των υπερηχητικών κυμάτων. Στο triplex καρδιάς χρησιμοποιείται ένα μηχάνημα, ο ηχομορφομετατροπέας, ο οποίος μετακινείται από το γιατρό πάνω στην καρδιά.

Ο γιατρός μπορεί να σας ζητήσει να κρατήσετε την αναπνοή σας ή να εκπνεύσετε, κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Ο μορφομετατροπέας συνδέεται με ένα καλώδιο στο κύριο μέρος του υπερήχου απ’ όπου ο γιατρός παρακολουθεί τις εικόνες της καρδιάς που λαμβάνονται από αυτόν κατά τη μετακίνησή του στο θώρακά σας.

Αυτό επιτρέπει στο γιατρό να παρατηρεί την καρδιά από όλες τις γωνίες. Όπως, αναφέραμε το triplex καρδιάς είναι μια εντελώς ανώδυνη εξέταση, με τη μόνη ίσως ενόχληση μια ελαφρά πίεση στα σημεία τοποθέτησης του μορφομετατροπέα.

Τι μας δείχνει ένα triplex καρδιάς;

Μια εξέταση triplex καρδιάς μας ενημερώνει για διάφορες ανωμαλίες της καρδιάς που ενδεχομένως υπάρχουν και δίνει τη δυνατότητα στο γιατρό να προτείνει τη σωστή θεραπευτική μέθοδο.

Στην εξέταση αυτή παρατηρούνται και εξετάζονται οι διαστάσεις της καρδιάς, η δύναμη άντλησης του μυοκαρδίου, τυχόν βλάβες στο μυοκάρδιο, η ροή του αίματος διαμέσου των βαλβίδων και ανωμαλίες αυτών (στενώσεις – ανεπάρκειες). Αναλυτικότερα, οι πληροφορίες που δίνονται στο γιατρό από ένα triplex καρδιάς είναι οι εξής:

  1. Οι διαστάσεις της καρδιάς: Γενικότερα το μέγεθος της καρδιάς, σε περιπτώσεις ορισμένων καρδιακών παθήσεων, όπως σε μυοκαρδιοπάθειες, στην υπέρταση ή σε ελαττωματικές βαλβίδες της καρδιάς, επηρεάζεται. Οι κοιλότητες της καρδιάς διογκώνονται και το triplex καρδιάς μπορεί να εντοπίσει τη διόγκωση αυτή και ο γιατρός να μετρήσει τις διαστάσεις της καρδιάς.
  2. Η δύναμη άντλησης του μυοκαρδίου: Με το triplex καρδιάς παρατηρείται άμεσα η λειτουργία του καρδιακού μυός. Ο γιατρός μπορεί να βγάλει συμπεράσματα για το εάν το μυοκάρδιο λειτουργεί επαρκώς ή εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και σε ποιο βαθμό. Ακόμα, μπορούν να γίνουν μετρήσεις για να καθοριστεί το κλάσμα εξώθησης.
  3. Τυχόν βλάβη του μυοκαρδίου: Με το triplex καρδιάς μπορεί ο καρδιολόγος να δει λεπτότερες περιοχές του μυοκαρδίου, οι οποίες δεν παχαίνουν όπως είναι το φυσιολογικό κατά τη συστολή. Αυτή είναι μια ένδειξη βλάβης στο μυοκάρδιο.
  4. Η λειτουργία των καρδιακών βαλβίδων: Με το triplex καρδιάς, ο καρδιολόγος μπορεί να εξετάσει πολύ καλά τις καρδιακές βαλβίδες. Εξετάζονται τυχόν ανεπάρκειες των βαλβίδων καθώς και στενώσεις αυτών.

 

Συνοψίζοντας

Το triplex καρδιάς είναι μια πολύ ασφαλής και ανώδυνη εξέταση, η οποία πραγματοποιείται από τον καρδιολόγο. Γίνεται όταν υπάρχουν υποψίες για κάποιο καρδιακό νόσημα, ύστερα από συγκεκριμένα συμπτώματα όπως δύσπνοια, ταχυκαρδία, πόνο στο στήθος κ.α.

Με το triplex καρδιάς διαγιγνώσκονται διάφορες ανωμαλίες της καρδιάς, όπως το έμφραγμα του μυοκαρδίου, παθήσεις των βαλβίδων, υγρό στην καρδιά και καθορίζεται η βαρύτητα κάθε πάθησης. Ακόμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση ασθενών με καρδιοπάθειες, για τον καθορισμό ανάλογης θεραπείας και τον έλεγχο αποτελεσματικότητάς της και τέλος για προληπτικό έλεγχο.

Το triplex καρδιάς είναι πολύ ασφαλές, καθώς δεν χρησιμοποιείται ακτινοβολία και μια αρκετά γρήγορη διαδικασία, αφού διαρκεί περίπου 30 λεπτά αναλόγως το περιστατικό και τα ευρήματα κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πραγματοποιείται με τη βοήθεια ενός ειδικού μηχανήματος, του μορφομετατροπέα, ο οποίος μετακινείται από τον καρδιολόγο στο θώρακα. Επάνω στο θώρακα έχει απλωθεί προηγουμένως ένα ειδικό τζελ, το οποίο βελτιώνει την μετάδοση των υπερηχητικών κυμάτων.

Η καρδιά απεικονίζεται  σε μια οθόνη, η οποία είναι συνδεδεμένη με τον μορφομετατροπέα. Με αυτόν τον τρόπο ο καρδιολόγος παρατηρεί την καρδιά από όλες τις πλευρές της, έχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάστασή της. Αυτό επιτρέπει στον καρδιολόγο να συστήσει την κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση και με το triplex καρδιάς επιτρέπεται και η παρακολούθηση της εξέλιξης της υγείας του ασθενούς, καθώς και το εάν ανταποκρίνεται στην συγκεκριμένη θεραπεία.

Στο ιατρείο μας, σας παρέχεται η δυνατότητα μιας άρτιας κι ολοκληρωμένης εξέτασης με υπερσύγχρονα τεχνολογικά μέσα (GE Vivid T8). Παρέχεται επίσης η δυνατότητα διενέργειας triplex καρδιάς κατ’οίκον, σε ασθενείς που δεν μπορούν να μετακινηθούν με ευκολία, με φορητό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.