Υπηρεσίες

Holter πίεσης

Το holter πίεσης είναι η συνεχής 24ωρη περιπατητική καταγραφή της αρτηριακής πίεσης σε ηλεκτρονική μνήμη και η ανάλυση των δεδομένων από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αποτελείται από μια συσκευή στο μέγεθος κασετίνας και μια περιχειρίδα που εφαρμόζεται στο μπράτσο του ασθενούς όπως συμβαίνει και στα κοινά πιεσόμετρα.

Η συσκευή τοποθετείται εντός μιας ειδικής θήκης και σταθεροποιείται στη ζώνη του ασθενούς ή αναρτάται  από τον ώμο σαν μικρό τσαντάκι. Ο ασθενής εκτελεί κανονικά τις καθημερινές του δραστηριότητες και η συσκευή μετράει την πίεση ανά τακτά χρονικά διαστήματα που ορίζονται από τον καρδιολόγο κατά την τοποθέτηση της (ανά 15 – 30 ή 60 λεπτά). Με το holter πίεσης ο καρδιολόγος έχει μια πλήρη εικόνα για την διακύμανση της αρτηριακής πίεσης σε όλες τις συνθήκες ( κατά την εργασία, την ανάπαυση, τον ύπνο ) κατά τη διάρκεια του 24ώρου.

 

Πότε πρέπει να τοποθετείται το holter πίεσης;

Το holter πίεσης πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που ο γιατρός σας υποψιάζεται ότι πάσχετε από κάποιες ειδικές υποκατηγορίες όπως υπέρταση λευκής μπλούζας ή κεκαλυμμένη υπέρταση καθώς και για να διαπιστωθεί η επάρκεια της αντιυπερτασικής φαρμακευτικής αγωγής που ήδη λαμβάνεται από τον ασθενή.

 Πώς γίνεται η εξέταση με ένα holter πίεσης;

Η εξέταση με ένα holter πίεσης είναι απλή, ακίνδυνη και εντελώς ανώδυνη. Δεν χρειάζεται καμία προετοιμασία από τη μεριά του ασθενούς και η διαδικασία έχει ως εξής:

Η συσκευή συνδέεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και μέσω ενός ειδικού προγράμματος εισάγονται οι επιθυμητές παράμετροι από τον καρδιολόγο   (διάστηματα μέτρησης αρτηριακής πίεσης – ατομικά στοιχεία του εξεταζόμενου).

Στη συνέχεια τοποθετείται στον ασθενή ο οποίος λαμβάνει οδηγίες ώστε όταν αντιλαμβάνεται ότι η περιχειρίδα ξεκινάει να φουσκώνει, να παραμένει ακίνητος με το χέρι τεντωμένο έτσι ώστε να μην καταγράφονται λάθος μετρήσεις. Την επόμενη μέρα, το holter αφαιρείται από τον άσθενη και η συσκευή συνδέεται εκ νέου με τον υπολογιστή όπου γίνεται ανάλυση των καταγεγραμένων μετρήσεων και ερμηνεία τους από τον καρδιολόγο.

 

Ερμηνεία των αποτελεσμάτων του holter ρυθμου

Τα αποτελέσματα της καταγραφής πρέπει να δίδονται στον θεράποντα καρδιολόγο, αν δεν είναι ο ίδιος με αυτόν που έκανε την ανάλυση, προκειμένου να συσχετίσει την συμπτωματολογία που αναφέρει ο ασθενής με τα ευρήματα της εξέτασης και να αποφασίσει για την κατάλληλη φαρμακευτική ή άλλη αγωγή.