Υπηρεσίες

Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι μια πολύ απλή, γρήγορη μη επεμβατική εξέταση, κατά την οποία παρατηρείται η ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς. Το ηλεκτροκαρδιογράφημα διαρκεί λίγα λεπτά, περίπου πέντε, και είναι μια εντελώς ανώδυνη και ακίνδυνη διαδικασία.

Κατά τη διάρκειά του, γίνεται καταγραφή της ηλεκτρικής δραστηριότητας των μυών της καρδιάς, μέσω του ηλεκτροκαρδιογράφου, σε ένα ειδικό χαρτί και σε μια οθόνη. Η καταγραφή αυτή γίνεται με ειδικά γραφήματα, τα επάρματα. Τα επάρματα αποτελούνται από δύο άξονες, τον οριζόντιο και τον κάθετο. Ο οριζόντιος άξονας μας δείχνει το χρόνο και ο κάθετος τον ηλεκτρικό δυναμικό. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από το ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι πολύ σημαντικές, καθώς η περαιτέρω διερεύνηση διαφόρων καρδιακών προβλημάτων βασίζεται στα αποτελέσματά του.

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι μια πολύ σημαντική διαγνωστική εξέταση, καθώς αποτελεί μαζί με το ιατρικό ιστορικό και τη φυσική εξέταση του ασθενούς, το κυριότερο μέσο για τη διάγνωση διαφόρων καρδιακών παθήσεων, επείγουσων και μη.

Κάποιες από τις παθήσεις που μπορούμε να διαπιστώσουμε με το ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι οι μυκοκαρδιοπάθειες, το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, οι καρδιακές αρρυθμίες και η κολπική μαρμαρυγή.

Για ποιο λόγο γίνεται το ηλεκτροκαρδιογράφημα;

Ο λόγος για τον οποίο γίνεται το ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι η υποψία κάποιας καρδιακής πάθησης από το γιατρό καθώς και για προληπτικούς λόγους – προαθλητικό έλεγχο. Όταν υπάρχουν συμπτώματα, όπως πόνος στο στήθος, ταχυκαρδία, βραδυκαρδία, δύσπνοια και απώλεια αισθήσεων το ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι απαραίτητο για τη διάγνωση. Ακόμα, το ηλεκτροκαρδιογράφημα γίνεται για την παρακολούθηση ασθενών με γνωστή καρδιοπάθεια.

 

Πώς γίνεται το ηλεκτροκαρδιογράφημα;

Αρχικά, για να ξεκινήσει η εξέταση πρέπει ο ασθενής να αφαιρέσει τα ρούχα του από τη μέση και επάνω και να ξαπλώσει ανάσκελα. Στην συνέχεια τοποθετούνται στο θώρακα  έξι (6) ηλεκτρόδια που έρχονται σε επαφή με το δέρμα διαμέσου μικρών βεντουζών, ενώ άλλα 4 ηλεκτρόδια τοποθετούνται μέσω πλαστικών που μοίαζουν με μανταλάκια, στους καρπούς και τους αστραγάλους του εξεταζόμενου.. Τα ηλεκτρόδια αυτά καταγράφουν την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς, η οποία αποτυπώνεται σε ένα χαρτί.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο ασθενής θα πρέπει να παραμείνει για περίπου ένα ( 1 ) λεπτό, εντελώς ακίνητος, να αναπνέει κανονικά και να αποφεύγει τις βαθιές εισπνοές. Το ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι μια εντελώς ανώδυνη και ακίνδυνη εξέταση, καθώς το μηχάνημα δεν χορηγεί ηλεκτρικά σοκ, ούτε επηρεάζει την καρδιά με οποιοδήποτε τρόπο. Μόλις το ηλεκτροκαρδιογράφημα ολοκληρωθεί, αφαιρούνται τα ηλεκτρόδια και ο καρδιολόγος εξετάζει τα αποτελέσματά του.

Τι μας δείχνει ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα;

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα καταγράφει μέσω του μηχανήματος την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς σε ένα χαρτί. Ο καρδιολόγος ελέγχοντας αυτό το χαρτί μπορεί να διαπιστώσει εάν υπάρχουν προβλήματα στον καρδιακό ρυθμό, εάν έχει μεγεθυνθεί η καρδιά, εάν ο ασθενής είχε υποστεί πρόσφατα ή παλιότερα καρδιακή προσβολή και εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ισχαιμίας. Γενικότερα, το ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι μια πολύ σημαντική εξέταση, καθώς συμβάλλει στη διάγνωση των περισσοτέρων καρδιακών παθήσεων.