Μη κατηγοριοποιημένο

triplex (τρίπλεξ) καρδιάς κατ’οίκον

Είναι γεγονός ότι μεγάλος αριθμός ασθενών που χρήζουν απεικόνισης των καρδιακών δομών, δεν δύναται να μετακινηθεί με ευκολία σε ιατρείο ή κλινική προκειμένου να υποβληθεί σε triplex καρδιάς. Στο ιατρείο μας διαθέτουμε σύγχρονο φορητό υπερηχοκαρδιογράφο και κατόπιν ραντεβού μπορεί να προγραμματιστεί η εξέταση στην οικία του ασθενούς γλιτώνοντας έτσι την ταλαιπωρία της μετακίνησης, χωρίς να μειώνεται η διαγνωστική αξία αυτής.

Author


Avatar