Είναι γεγονός ότι μεγάλος αριθμός ασθενών που χρήζουν απεικόνισης των καρδιακών δομών, δεν δύναται να μετακινηθεί με ευκολία σε ιατρείο ή κλινική προκειμένου να υποβληθεί σε triplex καρδιάς. Στο ιατρείο μας διαθέτουμε σύγχρονο φορητό υπερηχοκαρδιογράφο και κατόπιν ραντεβού μπορεί να προγραμματιστεί η εξέταση στην οικία του ασθενούς γλιτώνοντας έτσι την ταλαιπωρία της μετακίνησης, χωρίς να μειώνεται η διαγνωστική αξία αυτής.
0

Αρθρογραφία

Η υπέρταση είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα υγείας στις ημέρες μας και αποτελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντες κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο, στεφανιαία νόσο, καρδιακή και νεφρική ανεπάρκεια.

0